Fabrika
për prodhimin
e polisterolit

PAKETIMI I RI

I riciklueshëm​

Miqësor me mjedisin​

Rezistent ndaj nxehtësisë​

Rezistent ndaj të ftohtit​

Cilësia jonë bazohet në
Teknologjin Gjermane

Kompania Euroterm-AG që nga fillimi i themelimit kishte për qëllim që në tregun vendës të sjellë inovacionet më të reja nga Bashkimi Europian në fushën e izolimit termik, duke i ndjekur me kujdes ritmet inovative të fushës së izolimit termik dhe duke u përshtatur në përpikëri tani si çdo herë tjetër produktet e Euroterm-Ag eksportohen lirshëm dhe janë konkurente me secilin nga produktet të së njëjtës kategori në Bashkimin Europian.

Lider në tregun e Kosovës​

Euroterm-Ag tashmë është i shtrirë edhe në tregun Evropian me Lambdapor. Gjithashtu e pajisur me të gjitha normat e standardeve te kërkuara nga bashkimi Evropian në fushën e izolimit termik.

Eksporti

Duke qenë se kompania Euroterm-AG është kompania e vetme në vendin tonë e licencuar me normat më të reja të standardeve të Bashkimit Europian vazhdon eksportin tashmë si një punë rutinë drejt Bashkimit Europian